FoodMarket

Bitni datumi

Infomacije o rokovima i slanje uzoraka

Raspored po grupama

Koraci

Nagradno ocenjivanje proizvoda

April

Oktobar

1. Prijava proizvoda

do 15. marta

do 15. septembra

2. Slanje uzoraka

od 15. marta
do 1. aprila

od 15. septembra
do 1. oktobra

3. Objavljivanje rezultata

1. maja

1. novembra

4. Ceremonija dodele nagrade

25. maj

15. novembar

Raspored po grupama

Koraci - April

1. Prijava proizvoda

do 15. marta

2. Slanje uzoraka

od 15. marta
do 1. aprila

3. Objavljivanje rezultata

1. maja

4. Ceremonija dodele nagrade

25. maj

Koraci - Oktobar

1. Prijava proizvoda

do 15. septembra

2. Slanje uzoraka

od 15. septembra
do 1. oktobra

3. Objavljivanje rezultata

1. novembra

4. Ceremonija dodele nagrade

15. novembar

Slanje uzoraka

Nakon prijave proizvoda, pozvaćemo Vas i na email poslati Vašu prijavu sa zavedenim delovodnim brojem i potpisom ovlašćenog lica.

Tu prijavu treba da odštampate i stavite u paket sa uzorcima koje budete slali. Količinu uzoraka, koji variraju u zavisnosti od grupe proizvoda, i adresu slanja ćete dobiti u pratećem emailu.

Na email će Vam biti poslat i račun za kotizaciju.